Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Budżet

INFORMACJA O BUDŻECIE DPS W SIERADZY NA ROK 2021 Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy realizuje swoje zadania zgodnie z planem finansowym opracowanym w oparciu o Uchwałę Nr 1915.2021 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia dla jednostek powiatowych ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2021 rok nr XXVI.244.2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 2 612 180,- w tym: § 083 wpływy z usług /odpłatność za pobyt/ 2 612 070,- § 092 pozostałe odsetki 100,- § 097 wpływy z różnych dochodów 10,- Wydatki Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej 4 638 928,- Wynagrodzenia z pochodnymi 3.742.662,- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,- Realizacja zadań statutowych 886.266,- Wydatki Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85395 Pozostała działalność 37 620,00 zł Małopolska Tarcza Antykryzysowa – „Bezpieczny Dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej UE 31.706,14 zł w związku z zagrożeniem COVID-19 Grant 2 BP 5.913,86 zł

Majątek

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy zajmuje powierzchnię 1,22 ha:

Na obszar gruntów będących w zarządzie naszego domu składają się działki Nr 476/10, 449/2, 455/2, 456/2, 457/2, 458/2, 476/20, 449,1 w obrębie wsi Sieradza gmina Żabno, decyzja Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr DKW 125/2000 z dnia 09.05.2000 wpisano do księgi Wieczystej dział VI nr 45386 prawo własnosci na rzecz Powiatu Tarnowskiego. Wartosc ewidencyjna w/w gruntów – 39.347.30

Grunt i jego wartość od 31.12.2015 r. są ujęte w księgach Domu Pomocy Społecznej.

Forma władania gruntem – trwały zarząd.