Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Budżet

Informacja o budżecie DPS w Sieradzy na rok 2023

 

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy realizuje swoje zadania zgodnie z planem finansowym opracowanym w oparciu o Uchwałę Nr 3628.2023 Zarządu Powiatu Tarnowskiego
z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia dla jednostek powiatowych ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2023 rok nr LI.438.2022 z dnia 28 grudnia 2022 r.

 

Dochody 
Dział 852              Pomoc Społeczna
Rozdział 85202   Domy Pomocy Społecznej                        3 607 395,-  

w tym:

  • 083 wpływy z usług /odpłatność za pobyt/ 3 606 150,-
  • 092 pozostałe odsetki         1235,-
  • 097 wpływy z różnych dochodów         10,-

 

 

Wydatki

Dział 852              Pomoc Społeczna
Rozdział 85202   Domy Pomocy Społecznej                        246 239,-

 

Wynagrodzenia z pochodnymi                                             4.836.946,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                       2.000,-

Realizacja zadań statutowych                                                 407.293,-

Majątek

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy zajmuje powierzchnię 1,22 ha:

Na obszar gruntów będących w zarządzie naszego domu składają się działki Nr 476/10, 449/2, 455/2, 456/2, 457/2, 458/2, 476/20, 449,1 w obrębie wsi Sieradza gmina Żabno, decyzja Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr DKW 125/2000 z dnia 09.05.2000 wpisano do księgi Wieczystej dział VI nr 45386 prawo własnosci na rzecz Powiatu Tarnowskiego. Wartosc ewidencyjna w/w gruntów – 39.347.30

Grunt i jego wartość od 31.12.2015 r. są ujęte w księgach Domu Pomocy Społecznej.

Forma władania gruntem – trwały zarząd.