Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Budżet

INFORMACJA O BUDŻECIE DPS W SIERADZY NA ROK 2022

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy realizuje swoje zadania zgodnie z planem finansowym opracowanym w oparciu o Uchwałę Nr 2729.2022 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia dla jednostek powiatowych ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2022 rok nr XXXVIII.339.2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.

Dochody 
Dział 852  Pomoc Społeczna
Rozdział 85202  Domy Pomocy Społecznej     2 958 850,-
w tym:
• 083 wpływy z usług /odpłatność za pobyt/   2 958 840,-
• 097 wpływy z różnych dochodów                    10,-

Wydatki
Dział 852  Pomoc Społeczna
Rozdział 85202  Domy Pomocy Społecznej     5 461 018,-
Wynagrodzenia z pochodnymi                            4.640.342,-
Świadczenia na rzecz osób fizycznych              6.000,-
Realizacja zadań statutowych                             814.676,-

Majątek

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy zajmuje powierzchnię 1,22 ha:

Na obszar gruntów będących w zarządzie naszego domu składają się działki Nr 476/10, 449/2, 455/2, 456/2, 457/2, 458/2, 476/20, 449,1 w obrębie wsi Sieradza gmina Żabno, decyzja Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej Nr DKW 125/2000 z dnia 09.05.2000 wpisano do księgi Wieczystej dział VI nr 45386 prawo własnosci na rzecz Powiatu Tarnowskiego. Wartosc ewidencyjna w/w gruntów – 39.347.30

Grunt i jego wartość od 31.12.2015 r. są ujęte w księgach Domu Pomocy Społecznej.

Forma władania gruntem – trwały zarząd.