Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Koszt utrzymania w 2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 6.2021 z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Poz. 540 z dnia 25 stycznia 2021 r., na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej w 2021 r. wynosi 3 847,00 zł.