Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Koszt utrzymania w 2023 r.

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2023 r.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 4.2023 z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2023 roku
w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Tarnowskiego, ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Poz. 717 z dnia 26 stycznia 2023 r., na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej wynosi 5 100,00 zł.