Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Koszt utrzymania w 2024 r.

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2024 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2024 roku
w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Tarnowskiego, ogłoszone
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Poz. 655 z dnia 23 stycznia 2024 r., na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 pkt 15 ustawy o pomocy społecznej wynosi 100,00 zł.