Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Koszt utrzymania w 2022 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 6.2022 z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnowskiego, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego poz. 593 z dnia 17 stycznia 2022 r., na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 2 w związku z art. 6 pkt. 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w 2022 r. wynosi 4 350,00 zł.