Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS
Budynek DPS

„Nadzieja przychodzi do człowieka
wraz z drugim człowiekiem”

Dante Alighieri                                           

Budynek DPS
Budynek DPS
previous arrow
next arrow

Koszt utrzymania

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2024 r. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2024 roku w domach pomocy…

Czytaj Więcej...

Budżet

Informacja o budżecie DPS w Sieradzy na rok 2024   Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy realizuje swoje zadania zgodnie z planem finansowym opracowanym w oparciu o Uchwałę Nr 4543.2024 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia…

Czytaj Więcej...

Koszt utrzymania

MIESIĘCZNY KOSZT UTRZYMANIA W 2024 r. Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Powiatu Tarnowskiego Nr 2.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w 2024 roku w domach pomocy społecznej działających na terenie Powiatu Tarnowskiego, ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Poz. 655 z dnia 23 stycznia 2024 r., na podstawie art. 60 ust.2 pkt. 2 w związku z art. 6 pkt 15…

Czytaj Więcej...

Budżet

Informacja o budżecie DPS w Sieradzy na rok 2024   Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy realizuje swoje zadania zgodnie z planem finansowym opracowanym w oparciu o Uchwałę Nr 4543.2024 Zarządu Powiatu Tarnowskiego z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia dla jednostek powiatowych ostatecznych kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Budżetowej Powiatu Tarnowskiego na 2024 rok nr LXIII.527.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. Dochody …

Czytaj Więcej...

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA Dotacja celowa przeznaczona jest na dofinansowanie wypłaty dodatków do wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym pochodnymi pracodawcy, dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę w domach pomocy społecznej, w formie dodatków specjalnych lub nagród. Celem dotacji jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadania określonego w art. 19 pkt. 10 ustawy o pomocy społecznej. Łączna kwota dotacji…

Czytaj Więcej...

Darmowe tablety od Fundacji Biedronki!

Darmowe tablety od Fundacji Biedronki!   Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymała również nasza placówka – za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenia mają służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.   Fundacja Biedronki przekazała nam urządzenia Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją,…

Czytaj Więcej...

Informacja dotyczącą otrzymanych środków finansowych z budżetu państwa przekazanych przez MUW w Krakowie w 2020 i 2021 roku.

Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy otrzymał w roku 2020 dofinansowania z budżetu państwa w postaci dotacji celowych Wojewody Małopolskiego na zadania: – Dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem przyznania dodatkowych składników wynagrodzenia osobom zatrudnionym w DPS w szczególności narażonym na negatywne skutki wystąpienia stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Wartość otrzymanej dotacji: 35.000 zł. – Dofinansowanie bieżącej działalności…

Czytaj Więcej...

Dodatkowe środki finansowe

        Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy informuje o przyznanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowych środkach finansowych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej tj. przygotowanie i zabezpieczenie ich przed wzrostem zakażeń wywołanych wirusem SARS-CoV-2,  w tym na zakup środków ochrony osobistej, niezbędnego sprzętu i wyposażenia,  a także na zapewnienie kadry niezbędnej do…

Czytaj Więcej...

Dofinansowanie

        Dom Pomocy Społecznej w Sieradzy współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19”. Dofinansowanie w ramach II naboru do projektu: 39 220, 58 zł  

Czytaj Więcej...